8. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie - /Jednoduché/ laparoskopické a torakoskopické výkony, 03.11.2011 - 04.11.2011, Ostrava

 
Úvodní slovo

Dámy a pánové,

 

dovolte mi, abych Vás opět pozval do příjemného prostředí Clarion Congress Hotelu v Ostravě.

Pod jednou střechou zde budeme konferovat, bydlet a také se bavit, nejen o odborných věcech.

Hlavním tématem budou „jednoduché”, ale také jednoduché laparoskopické a torakoskopické operace.

Odborný program přislíbil obohatit přednáškou profesor Dr. R. Larry Whelan z Columbia University z New Yorku, přední laparoskopický odborník v kolorektální chirurgii, a také prof. Dr. Christopher Jakobi z Frankfurtu, který přednášel na naší konferenci v minulém roce.

Doufám, že se Vám v Ostravě!!! bude líbit jako v minulých letech.

 

doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

Termín konání
03.11.2011 - 04.11.2011
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703
Ostrava – Zábřeh
Pořádá
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Pod záštitou
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA – ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. – děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Ing. Jaroslava Palase – hejtmana Moravskoslezského kraje
Odborný garant
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. - přednosta Chirurgické kliniky, Fakultní nemocnice v Ostravě
Programový výbor
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
MUDr. Eva Bednaříková
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D.
MUDr. Petra Guňková, Ph.D.
MUDr. Petr Guziana
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D.
prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.
MUDr. František Jalůvka
MUDr. Jaroslav Kretek
MUDr. Libor Kříž
MUDr. Otakar Kubala
MUDr. Miloš Mazur, Ph.D.
MUDr. Pavel Havránek
MUDr. Petr Ihnát, Ph.D.
MUDr. Igor Guňka
MUDr. Jiří Prokop
MUDr. Iva Slívová
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Témata
Lékařská sekce – téma: „Jednoduché“ a jednoduché laparoskopické a torakoskopické výkony
Sesterská sekce – téma: Ošetřovatelská péče v laparoskopii a torakoskopii
Časový harmonogram
3. 11. 2011 (čtvrtek)
12.00–18.00 hodin – registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
13.00–13.30 hodin – slavnostní zahájení konference
13.30–17.30 hodin – odborný program – lékaři
13.30–14.45 hodin – odborný program – sestry
17.45–18.45 hodin – Sympozium firmy Covidien ECE s.r.o.
od 19.00 hodin – společenský večer v Clarion Congress Hotelu Ostrava

4. 11. 2011 (pátek)
08.00–11.00 hodin – registrace, prohlídka výstavy firem
09.00–12.00 hodin – odborný program – lékaři
10.45–12.00 hodin – odborný program – sestry
12.00 hodin – zakončení konference
Certifikáty o účasti
SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.