17. Beskydský ORL den, 30.09.2011 - 01.10.2011, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na již 17. ročník Beskydských ORL dní, které pořádá ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava.  

Tématem setkání je problematika nádorů nosu a vedlejších nosních dutin, jejich diagnostika

a chirurgická léčba. Chirurgické řešení často vyžaduje úzkou spolupráci i s dalšími specialisty

- s neurochirurgy, s oftalmology či protetiky při korekci defektů vzniklých po operaci. Proto bude součástí našeho setkání i diskuse se zástupci těchto odborností.

Cílem našeho setkání je výměna zkušeností a postupů, které se v posledních letech v chirurgii nosu

a přední jámy lební prosazují. Naším cílem je, aby informace byly přínosné jak pro lékaře pracující v nemocnicích, tak pro ambulantní specialisty. Pevně věřím, že Vás program zaujme, že diskuze

a výměna zkušeností pak přinese profit našim pacientům.

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářové zabíjačky

či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen

po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

 

Za organizační výbor

 

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta ORL kliniky, FN Ostrava

Termín konání
30.09.2011 - 01.10.2011
Místo konání
Hotel Sepetná
Ostravice 0956 (místo konání shodné s minulými ročníky)
Pořádá
Česká společnost pro ORL a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP
ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Odborný garant
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA – ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Povinný úbor
„Mateřské“ znaménko na levé tváři (nemusí být velikosti mexického dolaru).
Časový harmonogram
30. 9. 2011 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

1. 10. 2011 (sobota)
08.00 - 10.00 Snídaně, odjezd
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s ohodnocením vzdělávací akce ve výši 7 kreditů.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Seminář je určen odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník