11. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE - Posturální poruchy a rehabilitace dětí a dospívajících, 27.05.2011, Ústí nad Labem

 
Termín konání
27.05.2011
Místo konání
Velká aula Pedagogické fakulty
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
Ústí nad Labem
Pořádá
Rehabilitační oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Ústav zdravotnických studií a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Odborný garant konference
MUDr. Pavel Maršálek - primář Rehabilitačního oddělení KZ, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Témata
- Operační léčba juvenilních a adolescentních idiopatických skolióz
- Operační léčba vrozených a neuromuskulárních skolióz
- Diagnostika a léčba idiopatických skolióz se zaměřením na kinezioterapii a některé mýty nejen z pohledu fyzioterapeuta
- Terapeutická schémata a indikace ortéz u vad páteře mladistvých
- Svalové vzorce kloubů
- Posturalita trupu
Časový harmonogram
08.00 – 09.00 hodin Registrace
09.00 – 09.05 hodin Zahájení
09.05 – 15.20 hodin Odborný program
15.20 – 15.30 hodin Závěr
Certifikáty o účasti
Je podána žádost o souhlasné stanovisko a kreditní ohodnocení u České lékařské komory, UNIFY a České asociace ergoterapeutů. Konference nebude akreditována u České asociace sester.

Certifikáty budou vydávány po skončení odborné konference.