Mezinárodní kongres medicíny pro praxi - kongres IFDA, 14.05.2011, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

přijměte pozvání na 11. kongres IFDA, který pořádáme spolu s francouzskými kolegy 14. května 2011 v Praze v Hotelu Marriott. Přesně v 10.30 hodin zahájíme novinkami v léčbě bolesti a migrény

s jejich aplikací do praxe. V sekci kardiologické se dozvíme, jaká budou možná v budoucnu nová kritéria kardiovaskulárního rizika a které kombinace léků jsou dnes doporučované k léčbě krevního tlaku. Před obědem si pak vyslechneme tři stručné a jasné návody jak postupovat, když zachytíme

v ambulanci čerstvou arytmii, když si pacient bude stěžovat na zbytnění nebo bolest v prsou a když budeme zvažovat, zda (a jak dlouho) podávat antikoagulaci u staršího pacienta.

Odpolední program zahájí sekce, ve které nám předvedou odborníci z ORL a plicní oblasti, co dovedou vyřešit endoskopickým přístupem. Infekce chlamydiemi jsou častým problémem. Které pacienty je však skutečně třeba léčit? U koho jde jen o anamnestický titr protilátek? Močové infekce jsou v ambulantní praxi tak časté, až se antibiotika stávají neúčinná. Chováme se v tomto smyslu vždy racionálně v jejich preskripci? Kritéria kompenzace diabetika se stále zpřísňují, je však třeba léčit tak důsledně i seniory? To a jaký vliv má nadváha na strategii terapie DM 2. typu nám přijede říci francouzský diabetolog. V sekci urgentní medicíny, se zkusíme podívat na problém kolapsového stavu s krátkým bezvědomím z pohledu kardiologa i neurologa – komu pacient vlastně „patří“? Na co nezapomenout? A jak je to s často tradovanou zhoršenou pamětí po celkové anestezii – jde o mýtus nebo možnou realitu? Že na erektilní dysfunkci máme léky, víme všichni, stačí nám však na všechny problémy v intimním životě? A které (mnohdy často předepisované) léky mohou naopak působit negativně? Věříme, že Vás program kongresu zaujme a že se opět sejdeme v hojném počtu lékaři

i zdravotní sestry.

 

Za organizační výbor kongresu Richard Stejskal

Termín konání
14.05.2011
Místo konání
Prague Marriott Hotel
V Celnici 8
111 21 Praha
Pořádá
Společnost frankofonních lékařů ČLS JEP
IFDA
Prezident kongresu
Richard Stejskal
Organizační výbor
Václav Chytil
Rudolf Hoffmann
Stanislav Konštacký
Richard Stejskal
Ludvika Záhořová
Martin Vokurka
Vědecký výbor
Jorg Pruckner, AT - Rene Jacquemyns, BE - Milan Roex, BE - Thierry De Groote, BE - Eva Provyn, BE - Lubomir Kirov, BG - Jean - Dominique Lavanchy, CH - Richard Stejskal, CZ - Vaclav Chytil, CZ - Madis Tiik, EE - Gilles Errieau, FR - Dragomir Petric, HR - Ferenc Hajnal, HU - Jordi Guitart Vela, ES - Maria Montserrat Marti, IT - Giuseppe Germano, IT - Sanaa Merimi, MA - Marie - Christine Dubourg - Piat, MU - Sunil Gunness, MU - Per Anton Sirnes, NO - Adam Windak, PL - Ljiljana Banovic - Djenic, RS - Mirjana Mojkovic, RS - Olga Kuznetsova, RU - Miroslav Hudec, SK - Ladislav Pasztor, SK - Saida Hajji - Zarrouk, TN - Albert Levy, US
Témata
- Bolest
- Kardiologie
- Endoskopie ORL a plicní
- Infektologie
- Diabetologie
- ARO a urgentní medicína
- Sexuologie
Jednací jazyk
čeština, francouzština - simultánní tlumočení
Časový harmonogram
09.45 - 10.25 hodin Registrace
10.25 hodin Zahájení
10.30 - 12.30 hodin Odborný program
12.30 - 13.45 hodin Oběd
13.45 - 17.30 hodin Odborný program
17.30 hodin Ukončení základního programu
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti s ohodnocením vzdělávací akce ve výši 6 kreditů.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 5 kreditů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Zdravotní laborant
- Asistent ochrany veřejného zdraví
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník