3. ODBORNÉ SYMPOZIUM Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, 08.09.2011 - 09.09.2011, Roudnice nad Labem

 
Termín konání
08.09.2011 - 09.09.2011
Místo konání
SEKCE LÉKAŘŮ
Amber Hotel Vavřinec
Karlovo náměstí 20
Roudnice nad Labem

SEKCE SESTER
Městská knihovna Ervína Špindlera
Karlovo nám. 19
Roudnice nad Labem
Pořádá
Chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
Pod záštitou
Města Roudnice nad Labem
Se souhlasem
České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP
a České chirurgické společnosti ČLS JEP
Prezident sympozia
MUDr. Josef Krajník - Chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
Odborné předsednictvo - Sekce lékařů
prof. Dr. Michael Nerlich - Abteilung für Unfallchirurgie, Klinikum der Universität Regensburg
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. - Klinika úrazové chirurgie LF MU Brno
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. - Chirurgická klinika FNKV Praha
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. - Chirurgická klinika FNKV Praha
prim. MUDr. Pavel Kopačka - přednosta Oddělení úrazové chirurgie, Nemocnice České Budějovice
prim. MUDr. Jan Houser - Úrazové centrum, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
prim. MUDr. Martin Sauer - Chirurgická klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
prim. MUDr. Jan Rejholec - Chirurgické oddělení, Nemocnice Děčín, o. z., KZ, a. s.
Odborné předsednictvo - Sekce sester
Bc. Jana Misařová - vrchní sestra Ortopedického oddělení, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., KZ, a. s.
Ludmila Nováková - hlavní sestra Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L. s. r. o.
Mgr. Jana Bezděková - vrchní sestra Chirurgického oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s. r. o.
Témata
SEKCE LÉKAŘŮ
Úhlově stabilní dlahy
Artroskopie
Miniinvazivní chirurgie

SEKCE SESTER
Traumatologie, artroskopie
Miniinvazivní chirurgie
Varia
Časový harmonogram
8. 9. 2011 (čtvrtek)
Lékařská sekce
08.00 – 16.00 Registrace
08.30 – 12.00 Odborný program
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 16.30 Odborný program
20.00 – 01.00 Společenský večer

Sesterská sekce
08.00 – 16.00 Registrace
09.30 – 13.45 Odborný program
13.45 – 14.45 Oběd
15.00 – 16.30 Odborný program
20.00 – 01.00 Společenský večer

9. 9. 2011 (pátek)
Lékařská sekce
08.00 – 12.00 Registrace
09.00 – 12.30 Odborný program
12.30 Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16,
lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – dle vyhlášky 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.