1. Průhonický gynekologický den, 25.03.2011, Průhonice

 
Úvodní slovo

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

zcela jistě se shodneme na tom, že se moderní medicína dostala díky neustále se rozšiřujícím poznatkům do situace, kdy každý z nás, kteří pečujeme o zdraví pacientů, již zná ty nejaktuálnější informace jen v určité subspecializaci, o níž se podrob zajímá, přičemž nám nevyhnutelně 

uniká aktualizace, která se dnes a denně děje v jiných subspecializacích v rámci našeho vlastního oboru, nemluvě o tom, co všechno nám zbytečně uniká v oborech, s nimiž nejen musíme, ale

i chceme kvalitně spolupracovat, bez nichž bychom se nebyly mnohdy schopni pohnout dále

v diagnostickém, diferenciálně-diagnostickém i léčebném procesu u každého konkrétního pacienta.

Potřeba interdisciplinární kooperace se v rámci současné medicíny stává stále více žádoucí z čistě praktického hlediska. Denně si uvědomujeme, že naši pacienti na nás kladou velmi vysoké nároky, přičemž předpokládají, že to, o čem se mohou dočíst na internetu, my samozřejmě dobře známe. Ideály našich pacientů o nás samotných, ženách a mužích v bílých pláštích, se sice snažíme při nelehké každodenní komunikaci s nimi poněkud zreálnit, ale ze všeho se přece jen nevymluvíme. Nejsme bozi, ale naši pacienti nás tak chtějí vcelku pochopitelně vidět. Jsme pro ně zosobněním

pomoci, záchrany, návratu do kvalitního života. A nemůžeme se jim divit. V dnešním individualistickém a za úspěchem se ženoucím tvrdém, často až bezcitném světě, jsme pro ně jednou z mála posledních jistot humanismu, i když to tak z jejich někdy až podezíravého postoje

k nám na první pohled nevypadá.

Vážené  dámy, vážení pánové, pojďme si tedy  společně upevnit renomé u našich pacientů a nechme se poučit o novinkách v oborech, s nimiž máme každý z nás pravidelný kontakt. Nepochybně každý gynekolog, pracující jak ve své ambulanci, tak i v nemocnici, rovněž i každý praktický všeobecný lékař má nemálo „interdisciplinárních“ pacientek a poutavé slovo sexuologa, urologa, mikrobiologa, patologa, hematologa, internisty, endokrinologa a v neposlední řadě i právníka na aktuální témata doby nám zcela jistě rozšíří obzory, posílí naše sebevědomí v tom, co děláme dobře a poučí nás podrobněji o novinkách, v nichž se sice částečně orientujeme, ale chceme je znát dokonaleji

a mnohem více do hloubky.

Dovolte mi, abych Vás jménem nadšených přednášejících, spolehlivých organizátorů a laskavých sponzorů našeho sympózia co nejsrdečněji pozval poslední pátek v březnu letošního roku

do Průhonic, dámy a pánové!

                                                                            

Roman Chmel

Termín konání
25.03.2011
Místo konání
Hotel Floret, Vzdělávací a informační centrum
Květnové náměstí 391
Průhonice
Odborné zajištění
prim. MUDr. Roman Chmel – Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha
Témata
- Atomizace medicíny a potřeba interdisciplinární spolupráce
- Uroinfekce a vztah ke gynekologickým zánětům
- Ženské sexuální dysfunkce
- Diagnostika gynekologických zánětů a správná interpretace výsledku vyšetření
- Poruchy štítné žlázy ve vztahu ke gynekologii a porodnictví
Časový harmonogram
08.00 - 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 12.10 hodin Odborný program
12.10 - 13.10 hodin Přestávka - oběd
13.10 - 16.00 hodin Odborný program
16.00 hodin Závěr programu
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.