XXI. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 07.10.2011 - 09.10.2011, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v Ústeckém kraji se po 11 letech koná opět Konference  českých  a  slovenských  dětských  hematologů a  onkologů. Bude probíhat v nově otevřeném kongresovém centru Clarion ongress Hotelu v Ústí nad Labem. Odborný program konference se bude skládat ze sekce lékařů a sekce sester a hlavními odbornými tématy budou dětská hematologie a dětská onkologie. Součástí konference bude prezentace farmaceutických firem a společenský rogram. Přijeďte se seznámit s novinkami v oboru, pobesedovat s odborníky a také se společensky pobavit. Těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem.

 

Za organizační výbor konference

 

MUDr. Daniela Procházková

Dětská klinika IPVZ

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní, a. s.

 

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské hematologie a onkologie

UK 2. LF a FN Motol Praha

Termín konání
07.10.2011 - 09.10.2011
Místo konání
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
Masarykova 25
Ústí nad Labem
Pořádá
Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR – sekce České hematologické společnosti a České pediatrické
společnosti ČLS JEP
Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
Sekce dětské hematologie a onkologie Slovenské pediatrické společnosti
Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní a. s.
Organizační výbor konference
Předseda organizačního výboru:
Daniela Procházková

Členové:
Kateřina Horáková
Jaroslava Jahelková
Jaroslav Škvor

Sesterská sekce:
Dana Sokolová

Rodičovská sekce:
Věra Reichlová
Vědecký výbor konference
Předseda vědeckého výboru:
Jan Starý

Členové:
Jan Blatný
Ondřej Hrušák
Tomáš Eckschlager
Edita Kabíčková
Vladimír Mihál
Dagmar Pospíšilová
Petr Sedláček
Jaroslav Štěrba
Jan Trka
Jan Zuna
Organizační zajištění konference
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Témata
• Leukémie a lymfomy
• Neonkologická hematologie
• Solidní nádory
• Varia
Jednací jazyk
Jednací jazyky kongresu – čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).
Časový harmonogram
PÁTEK 7. 10. 2011
11.00 – 20.00 Registrace
14.00 Zahájení konference
14.15 – 15.00 Symposium Baxter
15.00 – 20.00 Odborný program - společný
20.00 – 21.30 Večeře

SOBOTA 8. 10. 2011
Konference lékařů
07.30 – 18.00 Registrace
08.30 – 13.30 Odborný program
13.30 – 14.30 Oběd - lékaři
14.45 a 15.00 Doprovodný program
17.00 – 18.30 Odborný program
18.45 – 19.45 Postery
od 20.30 Společenský večer

Konference sester
07.30 – 18.00 Registrace
08.30 – 13.00 Odborný program
13.00 – 13.45 Oběd - sestry
14.45 a 15.00 Doprovodný program
17.30 – 18.30 Odborný program
18.45 – 19.45 Postery
od 20.30 Společenský večer

Rodičovská sekce
07.30 – 18.00 Registrace
09.30 – 13.00 Odborný program
13.00 – 13.45 Oběd - sestry
14.45 a 15.00 Doprovodný program
17.30 – 18.30 Postery
od 20.30 Společenský večer

NEDĚLE 9. 10. 2011
08.00 – 10.00 Registrace
08.30 – 13.00 Odborný program - společný
13.00 – 13.15 Zakončení konference
13.15 – 14.00 Oběd
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 12 kreditů.

Konference je určena odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník