SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU, 31.03.2006 - 02.04.2006, Nový Bor

 
Termín konání
31.03.2006 - 02.04.2006
Místo konání
PARKHOTEL
Žižkova 269
Nový Bor
Pořádá
Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Česká Lípa
Privátní gynekologové okresu Česká Lípa
Organizační výbor
MUDr. Jana Véghová
Primářka Gynekologicko-porodnického oddělení NsP Česká Lípa

MUDr. Břetislav Ulrich
Poliklinika Nový Bor

MUDr. Vratislav Plzák
GYN-E-Centrum Ústí nad Labem
Témata
Gynekologická problematika a časná stadia gravidity
Varia
Časový harmonogram
31. 3. 2006 (pátek)
od 15.00 příjezd, ubytování, registrace
18.00 – 19.00 odborný program
19.00 – 20.00 večeře
20.00 – 23.00 doprovodný program - Bowling

1. 4. 2006 (sobota)
08.30 – 09.30 registrace
09.30 – 14.00 odborný program
14.00 – 15.00 oběd
16.00 – 18.00 doprovodný program
od 19.30 večeře, společenský večer

2. 4. 2006 (neděle)
09.30 – 11.45 odborný program
12.00 – 13.00 oběd
Certifikáty o účasti
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.