III. Liberecký pediatrický den (sympozium lékařů a sympozium sester), 12.02.2011, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás opět pozval na III. Liberecký pediatrický den. I letos jsem spolu s kolegy a hosty připravil zajímavý program. Budeme se snažit Vám ukázat, co zajímavého i poučného bylo hospitalizováno na dětském oddělení Krajské nemocnice Liberec v roce 2010.

 

Martin Zítek

Termín konání
12.02.2011
Místo konání
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
Hotel Babylon - Kongresový sál, Nitranská 1, Liberec
Vstup do kongresového sálu - z ulice Košická přes halu recepce hotelu.

SYMPOZIUM SESTER
Centrum Babylon - Konferenční sál, Nitranská 1, Liberec
Vstup do konferenčního sálu - z ulice Nitranská, sál je umístěn u vstupu do centra po pravé straně.
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČSL JEP
Dětského oddělení Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Odborné zajištění sympozia lékařů
MUDr. Martin Zítek – Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Odborné zajištění sympozia sester
Bc. Petra Plašková – Dětské oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Témata
Kasuistiky z oborů:
- alergologie
- neurologie
- infekce
- nefrologie
- pneumologie
- gastroenterologie
- neonatologie
Časový harmonogram
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
08.00 - 09.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 13.30 Odborný program
13.30 - 14.30 Polední přestávka, studený oběd, prohlídka výstavy firem
14.30 - 16.25 Odborný program
16.25 - 16.30 Závěr programu

SYMPOZIUM SESTER
08.00 - 09.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 14.45 Odborný program
14.45 - 15.00 Závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Zdravotní laborant
- Nutriční terapeut
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.