Severočeský algeziologický den, 26.03.2011, Ústí nad Labem

 
Termín konání
26.03.2011
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem (centrum města)

Doporučujeme parkování:
Kryté parkoviště – Podzemní parkoviště – Palác Zdar (mezi Mírovým nám. a budovou KÚ)
Garážové stání – Předmostí (vjezd u čerpací stanice OMV)
Pořádá
Ambulance bolesti Neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Pod záštitou
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
Odborný garant
MUDr. Jan Procházka – Oddělení ambulance bolesti Neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Témata
- Vertebrogenní bolest z různých úhlů pohledu
- Novinky ve farmakologii
- Novinky v operativě
- Varia
Časový harmonogram
08.30 - 09.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.30 - 14.40 hodin Odborný program
14.40 hodin Závěr sympozia
Certifikáty o účasti
SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník