Náhlé příhody v dětské chirurgii - neúrazové a úrazové, 13.10.2010, Jihlava

 
Úvodní slovo

Vážení,

setkáváme se na odborném sympoziu sester, jehož program je věnován náhlým příhodám v dětské chirurgii.

Dětská chirurgie má svá specifika. Dítě dosti často není schopno přesně určit své potíže. O to těžší to mají lékaři při určování diagnózy. Přesto je práce s dětmi velice zajímavá. Dětští chirurgové

a sestry Vám přiblíží svou práci, poradí jak rozpoznat příznaky závažných onemocnění, jak ošetřit některá poranění a kdy posílat děti k vyšetření na dětskou chirurgii.

Termín konání
13.10.2010
Místo konání
Hotel Gustav Mahler
Křížová 4
Jihlava
Pořádá
BOS. org s. r. o.
Témata
- Úrazy - řezná, sečná, tržná rána, popáleniny, zlomeniny, ruptury vnitřních orgánů, atd.
- Neúrazové příhody - appendicitis acuta, invaginace, ileus, torze varlete, atrezie, atd.
- Ošetřovatelská péče
Časový harmonogram
14.45 - 15.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
15.30 - 19.30 hodin Odborný program

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník
Certifikáty o účasti
Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.