Klimakterium a postmenopauza - jejich vliv na kvalitu života moderní ženy, 24.11.2010, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně a kolegové,

 

v souvislosti s klimakteriem a postmenopauzou si jistě mnozí vzpomínáme, jak jsme ještě zcela nedávno, před šesti a více lety, slýchávali v odborných přednáškách a četli v nepřeberném počtu populárních dámských tiskovin o chvílemi až neuvěřitelných příznivých účincích hormonální substituční terapie. V této, dnes již dávno minulé době, se nám odborníkům opravdu povedlo neuvěřitelné: klimakterium a postmenopauza byly vnímány jako období života téměř vysněné,

po letech se konečně dostavující, v němž žena teprve prožije to nejhezčí, co si v desetiletích života předtím ani neuměla představit. Ano, byli jsme doslova umělci, když se nám (tedy myslím lékařům mnoha specializací, nejen gynekologům ze všech koutů světa) povedlo vytvořit takovou iluzi. Ta optimistická atmosféra, že mládí nekončí nikdy, že se substitucí mohou jít naše ženy ruku v ruce spokojeně životem dále, byla chytlavá a plná naděje. Mnozí jsme tomu uvěřili. Hormonální substituce v klimakteriu a postmenopauze byla vnímána, nebojím se říci, téměř jako vitamin, neřku-li životabudič. Riziko minimální, přínos maximální.

Žádná iluze však netrvá věčně. V průběhu dobře režírovaného divadelního představení se vkládáme

do děje, cítíme se být jeho součástí. Smějeme se, když má naše oblíbená postava úspěch, tisknou se nám do očí slzy, když je tomu naopak. Jenže po závěrečném vyvrcholení a famózním potlesku s nekončící „děkovačkou“ a bolavými dlaněmi nastává vystřízlivění a opětovný návrat do té nejreálnější reality. Je to jako probuzení ze snu. A něco podobného nás potkalo počátkem tohoto tisíciletí v kontextu nejen s hormonální substitucí, ale i s klimakteriem a postmenopauzou obecně.

Jedouc poklidnou a bezpečnou rychlostí po oné americké „road 66“ do ještě stále dost vzdáleného cíle na opačném konci Spojených států, jsme nečekaně dostali pořádnou facku, v té chvíli jsme se otočili o 180 stupňů do protisměru a hurá zpět na start! V první chvíli jsme si sice mysleli, že stále jedeme původním směrem, že to všechno bylo jen zdání, divadelní iluze. Brzy jsme však vystřízlivěli, a to i přesto, že jsme na nově nastalou realitu zpočátku vůbec nebyli připraveni, nevěřili jsme. Jakoby nám někdo bezostyšně ukradl oblíbenou starou hračku. Co nám to z té Ameriky přiletělo? To přece není možné! Ale je… Zase jsme se přesvědčili, že žádný sen, žádné štěstí netrvá navěky. A museli jsme se s tím naučit žít. Zpočátku to bylo těžké, ale zvykli jsme si. Naše ženy, naše pacientky také. Ty snad až příliš. Opět se potvrdilo, že my lidé toužíme po černobílém světě

(a Američani po něm touží zejména!), na každodenní šeď nejsme jaksi připraveni. Buď to, nebo ono. Nic mezi tím. Jak jednoduché, jak pohodlné!

Náhle a nečekaně přicházející facka reality nás však vždy ze snu spolehlivě probudí. Dnes jsme již dokonale probuzení, stojíme oběma nohama pevně na zemi, opět máme racionální náhled. My už ano, naše ženy, potenciální pacientky, však na klimakterium a postmenopauzu jakoby pozapomněly, vytěsnily jí ze svého života, trpí sice všemožnými doprovodnými příznaky, ale pomoci se stále bojí více, než je zdravé. Přesvědčují samy sebe o tom, že to tak má být, že musí trpět, že je to tak pro ně lepší, zdravější, bezpečnější. Obávají se užívat i zcela bezpečné potravinové doplňky.

Je tedy na nás, odbornících mnoha specializací, nejen gynekolozích, abychom se společně pokusili oživit zájem našich žen o zlepšení jejich kvality života v klimakteriu a postmenopauze, „rehabilitovat“ estrogeny a progestiny v očích našich pacientek a poukázat i na bezpečnost potravinových doplňků. Tím bychom jim měli pomoci se lépe rozhodnout, zvolit si svou cestu, která je vždy jedinečná

a individuální, aby nebyla jen efektivní, ale vždy i bezpečná a měla i alternativu, jakousi pomyslnou objížďku, pokud by se nešlo k cíli dostat přímo. Nic není černobílé. K jednomu cíli totiž vždy vedou minimálně dvě cesty.

Srdečně Vás zvu na náš společný přednáškový podvečer, dámy a pánové, přijďte si nás poslechnout a přijmout či odmítnout naše názory a postřehy. Můžu Vám zaručit, že všichni přednášející se již předem těší na diskusi, výměnu názorů, sdělení zkušeností, vlastních postojů. Očekávejte atmosféru uvolněnou, pohodovou, ale i plodnou a obohacující.   

Jménem všech, kteří se na zajištění této atmosféry budou podílet, Vás zdravím a těším se naviděnou!

 

prim. MUDr. Roman Chmel

Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha

Termín konání
24.11.2010
Místo konání
Hotel Vladimir
Masarykova 36
Ústí nad Labem
Odborná garance
prim. MUDr. Roman Chmel – Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha
MUDr. Tomáš Fait, PhD. – Gynekologicko-porodnická klinika VFN, Praha
MUDr. Radim Uzel, CSc. – Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha
Předběžný časový harmonogram
15.30–16.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.30–19.30 hodin Odborný program
Témata
- Klimakterium a časná postmenopauza
- Pozdní postmenopauza a její zdravotní důsledky
- Sexualita v klimakteriu a postmenopauze
Časový harmonogram
15.30–16.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.30–19.30 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK
č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.