Obezita u dětí, 10.11.2010, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení,

vzrůstající prevalence obezity v důsledku vysokého energického příjmu a malé fyzické aktivity je známý fakt, který se týká dětské i dospělé populace.

V našich sděleních se chceme zabývat i dalšími příčinami nárůstu obezity, včetně tzv. organických příčin.

V současné době je třeba na obezitu pohlížet jako na multifaktoriální onemocnění, které vyžaduje komplexní terapeutický přístup.

Termín konání
10.11.2010
Místo konání
Hotel Vladimir
Masarykova 36
Ústí nad Labem
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v dětském lékařství
Odborná garance
prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. – Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha
Témata
- Epidemiologie a nové pohledy na etiologii obezity
- Diferenciální diagnostika organických příčin obezity
- Dietoterapie obezity
Časový harmonogram
15.00–16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00–19.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.