16. Beskydský ORL den, 05.11.2010 - 06.11.2010, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na 16. ročník Beskydských ORL dní. Tématem letošního setkání je problematika první pomoci. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o problematiku otolaryngologům zcela vzdálenou. Ne všichni z nás se totiž během svého života ocitli v situaci, kdy museli někomu ze svých blízkých, pacientů nebo zcela neznámému člověku poskytnout první pomoc.

Sám osobně sice čas od času musím v rámci svých pracovních povinností absolvovat školení o první pomoci, přesto se ale necítím v oblasti první pomoci být pevný „v kramflecích“. Navíc si uvědomuji, že doporučené postupy, týkající se první pomoci, se dynamicky výrazně mění a jsou hodně vzdálené postupům, kterým jsem se učil před lety na škole. Jsem přesvědčen, že i pro ostatní otolaryngology, kteří jen sotva stíhají sledovat změny ve svém oboru, je skutečně obtížné sledovat a znát ta nejnovější doporučení o první pomoci.

Cílem našeho setkání je seznámit se s aktualizovanými a moderními postupy první pomoci

a vyměnit si své zkušenosti o vybraných urgentních stavech v otolaryngologii. Naší snahou je, aby informace byly přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty ale i jejich sestry. Věřím, že téma i forma semináře (moderovaná panelová diskuze), které jsme zvolili pro letošní ročník Beskydských ORL dní, pro Vás budou dostatečně atraktivní a udrží Vaši pozornost po celou dobu trvání semináře.

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářové zabíjačky či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

 

Za organizační výbor

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta ORL kliniky, FN Ostrava

Termín konání
05.11.2010 - 06.11.2010
Místo konání
Hotel Sepetná
Ostravice 0956
Ostravice
Pořádá
Česká společnost pro ORL a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP
ORL klinika, Fakutní nemocnice Ostrava
Pod záštitou
ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě MUDr. Svatopluka Němečka, MBA
Odborný garant
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA - přednosta ORL kliniky, FN Ostrava
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

Kancelář Ostrava:
Bc. Petra Vortelová
tel.: 595 136 808
e-mail: vortelova@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733
Povinný úbor
Člen Červeného kříže
Časový harmonogram
5. 11. 2010 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový "workshop"
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

6. 11. 2010 (sobota)
08.00 - 10.00 Snídaně, odjezd
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti s ohodnocením vzdělávací akce ve výši 5 kreditů.