XVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 23.09.2010 - 25.09.2010, Teplice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

po několika letech se do Ústeckého kraje vrací vrcholná oftalmologická událost  roku    Výroční  sjezd  ČOS.  Pro  konání  letošního  kongresu  jsme  vybrali  Teplice    nejstarší  lázeňské  město  střední  Evropy,  jehož  historie  sahá  až do roku 762. Věřím, že si z Teplic na sklonku léta odvezete zajímavé odborné poznatky a hezké zážitky.

 

MUDr. Ivana Liehneová

primářka Očního oddělení Masarykovy nemocnice

v Ústí nad Labem o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Termín konání
23.09.2010 - 25.09.2010
Místo konání
Krušnohorské divadlo
U Císařských lázní 4

Dům kultury Teplice
Mírové náměstí 2950
Teplice

Objekty jsou od sebe vzdáleny cca 70 metrů.

Doporučujeme využít parkovacích míst u hotelů.
Bezplatné parkoviště v Alejní ulici.
Placené parkování – městská parkoviště od 07.00 do 17.00 hod. cca 12,- Kč / 1 hod.
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Pod záštitou
Senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického
Prezident sjezdu
MUDr. Ivana Liehneová
Organizační a vědecký výbor
MUDr. Ivana Liehneová
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
MUDr. Pavel Sušický
MUDr. Lidmila Procházková
MUDr. Daniela Klapuchová
Témata
Katarakta a refrakční chirurgie
Rohovka
Glaukom
Infekce oka
Uveitidy
Vitreoretinální onemocnění
Neurooftalmologie
Úrazy oka
Dětská oftalmologie
Technické novinky v oftalmologii
Oko – povolání, posudková činnost
Varia
Časový harmonogram
22.09.2010 (středa)
15:00 - 20:00 hod. Registrace a informace
15:00 - 15:50 hod. Redakční rada
16:00 - 18:00 hod. Schůze výboru ČOS a organizačního výboru sjezdu
19:00 - 22:00 hod. Slavnostní večeře výboru ČOS a organizačního výboru sjezdu

23.09.2010 (čtvrtek)
07:00 - 18:00 hod. Registrace

SÁL A - KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ
09:00 - 10:50 hod. Odborný program
10:50 - 11:15 hod. Přestávka
11:15 - 12:45 hod. Slavnostní zahájení
12:45 - 14:00 hod. Oběd
14:00 - 16:00 hod. Odborný program
16:00 - 16:30 hod. Přestávka
16:30 - 17:30 hod. Odborný program

SÁL B - DŮM KULTURY - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ
09:00 - 15:00 hod. Odborný program
15:00 - 15:30 hod. Přestávka
15:30 - 17:00 hod. Odborný program

UČEBNA - DŮM KULTURY - KURZY
14:00 - 17:00 hod. Kurzy 1.-5.

19:30 - 23:00 hod. Kulturní večer

24.09.2010 (pátek)
07:00 - 18:00 hod. Registrace

SÁL A - KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ
08:30 - 11:00 hod. Odborný program
11:00 - 11:30 hod. Přestávka
11:30 - 12:30 hod. Sympozium firmy Novartis s. r. o.
12:30 - 13:30 hod. Oběd
13:30 - 14:30 hod. Sympozium firmy Pfizer spol. s r. o.
14:30 - 14:45 hod. Přestávka
14:45 - 15:45 hod. Inovační sympozium Carl Zeiss spol. s r.o.
15:45 - 16:00 hod. Přestávka
16:00 - 17:00 hod. Sympozium firmy Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s. r. o.

SÁL B - DŮM KULTURY - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ
08:30 - 10:00 hod. Odborný program.
10:00 - 10:15 hod. Přestávka
10:15 - 11:30 hod. Odborný program
12:30 - 14:00 hod. Oběd
14:00 - 15:30 hod. Odborný program
15:30 - 15:45 hod. Přestávka
15:45 - 17:15 hod. Odborný program

UČEBNA - DŮM KULTURY - KURZY
08:30 - 17:00 hod. Kurzy 6.-10.

SÁL C - DŮM KULTURY - ODBORNÝ PROGRAM SESTER
09:30 - 11:00 hod. Odborný program
11:00 - 11:30 hod. Přestávka
11:30 - 12:25 hod. Odborný program
12:25 - 12:30 hod. Zakončení sympozia v sále C
12:30 - 14:00 hod. Oběd

20:00 - 02:00 hod. Společenský večer s programem

25.09.2010 (sobota)
08:00 - 13:00 hod. Registrace

SÁL A - KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ
08:30 - 10:30 hod. Odborný program
10:30 - 11:00 hod. Přestávka
11:00 - 12:30 hod. Odborný program
12:30 - 12:45 hod. Zakončení sjezdu
12:45 - 14:00 hod. Oběd

SÁL B - DŮM KULTURY - ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘŮ
08:30 - 10:30 hod. Odborný program
10:30 - 11:00 hod. Přestávka
11:00 - 12:30 hod. Odborný program
12:30 - 12:45 hod. Zakončení sjezdu
12:45 - 14:00 hod. Oběd