17. Pediatrický den (sympozium lékařů a sympozium sester), 05.06.2010, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

zveme Vás na již 17. Pediatrický den do Ústí nad Labem. Jako obvykle bude program zaměřen na novinky, praktické zkušenosti a zajímavé kazuistiky několika podoborů dětského lékařství včetně oborů s dětským lékařstvím těsně souvisejícími.

Pediatrický den je pro Vás příležitostí získat nové informace, diskutovat s odborníky a také se kolegiálně a přátelsky setkat.

 

Za organizátory

 

prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                                

Marie Růžičková

Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Termín konání
05.06.2010
Místo konání
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
Krajský úřad Ústeckého kraje – konferenční sál, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem – centrum města (místo konání shodné s minulými ročníky)

SYMPOZIUM SESTER
Národní dům – velký sál, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem – centrum města
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s
Pod záštitou
senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického
hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
primátora města Ústí nad Labem Mgr. Jana Kubaty
Odborná garance sympozia lékařů
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. – Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Odborná garance sympozia sester
Marie Růžičková – Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733
Témata
- aktuality ze všech oborů pediatrie bez specifikace
Časový harmonogram
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
08.00 - 09.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 13.00 hodin Odborný program
13.00 - 13.45 hodin Polední přestávka
13.45 - 17.15 hodin Odborný program
17.15 hodin Závěr programu

SYMPOZIUM SESTER
08.00 - 09.15 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
09.15 - 11.15 hodin Odborný program
11.15 - 11.45 hodin Polední přestávka
11.45 - 15.15 hodin Odborný program
15.15 hodin Závěr programu
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 6 kreditů.

SESTRY – dle vyhlášky 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Zdravotní laborant
- Nutriční terapeut
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník