IV. Mezinárodní endoskopický workshop, 28.01.2010, Hradec Králové

 
Termín konání
28.01.2010
Místo konání
Výukové centrum LFUK
(v areálu Fakultní nemocnice)
Sokolská 581
Hradec Králové
Pořádá
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Odborný koordinátor
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
2. interní klinika - gastroenterologie
FN Hradec Králové
Jednací jazyk
čeština, angličtina /bez simultánního překladu/
Časový harmonogram
8.00 - 09.00 registrace
9.00 - 15.00 odborný program
Certifikáty o účasti
Jedná se o akci postgraduálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o účasti.

Pro lékaře je akce hodnocena dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK systému celoživotního vzdělávání.

Sestrám bude vydáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů (dle vyhlášky č. 321/2008 Sb.).