Ženská močová inkontinence – Symptom dobře léčitelný a zbytečně snižující kvalitu života na počátku 3. tisíciletí, 27.01.2010, České Budějovice

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové,

 

nechtěný únik moči, tedy močová inkontinence, je při pohledu do odborné literatury symptomem tak častým, že se to dokonce ani mně, který se zabývá touto problematikou u žen již mnoho let, nechce téměř věřit. Až 30 % dospělých žen má zkušenost s močovou inkontinencí! Neuvěřitelné procento! Kde všechny ty ženy jsou? Rozhodně nás všechny nenavštěvují a nežádají pomoc. Kde tedy mohou být? Jsem přesvědčen, že tiše doma trpí, sbírají odvahu, váhají s návštěvou u nás, nejsou příliš přesvědčeny o tom, že jim pomůžeme. Kvalita jejich života je často na mnoho let, než přemůžou stud a strach, zbytečně snížená. Škoda, protože my víme jak pomoci, ale asi se neumíme dobře prodat. Pojďme se tedy na našem semináři, na který Vás co nejsrdečněji zvu, pokusit o vzájemnou krátkou, rychlou a velmi přesnou rekapitulaci toho, co umíme a čeho jsme schopni, abychom těm stále váhajícím společnými silami co nejlépe pomohli. Za přednášející Vám mohu slíbit, že se ve svých sděleních soustředíme na podstatné momenty a upozorníme na hlavní současné trendy v diagnostice a terapii močové inkontinence. Jménem celého týmu přednášejících, organizátorů a sponzorů této akce Vás co nejsrdečněji zdravím a těším se naviděnou!

 

prim. MUDr. Roman Chmel
Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha

Termín konání
27.01.2010
Místo konání
Hotel Gomel
Pražská 14
České Budějovice
Odborná garance
prim. MUDr. Roman Chmel – Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha
MUDr. Lukáš Horčička – GONA s.r.o., Praha
prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc. – Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných Bratří, Brno
MUDr. Marta Nováčková – Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha
Témata
- Úvod, epidemiologie ženské močové inkontinence
- Jednoduchost diagnostiky a principy nechirurgické léčby
- Současné možnosti chirurgické léčby
- Infekce dolních močových cest a jejich vliv na močovou inkontinenci
Časový harmonogram
15.30–16.30 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.30–19.00 hodin Odborný program
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733