Poruchy výživy v dětském a dorostovém věku /cyklus sympozií sester/, 03.12.2009, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážení,
opět se setkáváme na sympoziu pořádaném společností BOS. org s. r. o., tentokrát na aktuální téma obezita, anorexie, bulimie a metabolické poruchy v dětském a dorostovém věku. Jistě jste se ve své praxi s některou touto problematikou setkali. Řada odborníků, gastroenterologů a diabetologů Vám ukáže, jak poradit, léčit a kam odeslat Vaše pacienty.

Termín konání
03.12.2009
Místo konání
Amber Hotel Černigov
Riegrovo nám. 1494
Hradec Králové
Pořádá
BOS. org s. r. o.
Témata
- Metabolické poruchy
- Obezita, anorexie, bulimie
- Speciality v kojenecké stravě
Časový harmonogram
14.45 - 15.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
15.30 - 19.30 Odborný program
Certifikáty o účasti
Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Nutriční terapeut
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733