XIV.Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny, 12.03.2010 - 13.03.2010, Hradec Králové

 
Termín konání
12.03.2010 - 13.03.2010
Místo konání
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
Kongresové centrum Nového Adalbertina
Velké náměstí 32
Hradec Králové

SYMPOZIUM SESTER
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertinum
Třída ČSA 300
Hradec Králové
Pořádá
Lékařská fakulta UK Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Organizační výbor
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
prof. MUDr. Alexander Ferko, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
prim. MUDr. Ondrej Urban, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Vítek
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Ludmila Pavlatová
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733
Časový harmonogram
12. 3. 2010 (pátek)
08.00 – 18.00 hodin Registrace

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI
09.00–09.05 hodin Slavnostní zahájení
09.05–13.15 hodin Dopolední odborný program
13.15–14.00 hodin Oběd
14.00–18.00 hodin Odpolední odborný program

ODBORNÝ PROGRAM SESTRY
09.00–09.05 hodin Slavnostní zahájení
09.05–12.00 hodin Dopolední odborný program
12.00–13.00 hodin Oběd
13.00–15.00 hodin Odpolední odborný program

od 20.00 hodin Společenský večer

13. 3. 2010 (sobota)
08.00 – 12.00 hodin Registrace

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI
09.00–13.10 hodin Dopolední odborný program
13.10–13.15 hodin Zakončení XIV. Hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů
13.20 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Asistent ochrany veřejného zdraví
- Nutriční terapeut
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník