DĚTSKÁ NEUROLOGIE, 01.02.2006, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení,

dětská neurologie a dětské lékařství jsou velmi úzce propojeny a mezi těmito obory funguje dlouhodobá spolupráce. V ordinacích praktických lékařů, v odborných ordinacích a i v lůžkových zařízeních pro děti a dorost patří neurologická problematika mezi jednu z nejčastějších.

 

Přijďte se dozvědět novinky dětské neurologie a vyměnit zkušenosti s odborníky oboru.

Termín konání
01.02.2006
Místo konání
Hotel Vladimír - Masarykova 36, Ústí nad Labem
Pořádá
BOS. org s. r. o. Ústí nad Labem
ve spolupráci s předními odborníky dětské neurologie.
Časový harmonogram
15.00 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.30 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením akce 3 KREDITY č. jednací 83/6997/2005 v souladu se stavovským předpisem ČLK č. 16.

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082

Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733