Terapie antibiotiky u dětí, 13.11.2008, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení,
je třeba antibiotika podat nebo ne? Jaké antibiotikum je nejvhodnější? To jsou jedny z nejčastějších otázek, které si dětský lékař klade ve své ambulantní i nemocniční praxi. Přijďte se dozvědět co je v této oblasti nového a podívat se i na zajímavé kazuistiky.
                                                                                                      MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Termín konání
13.11.2008
Místo konání
Hotel Olympik (sál Athena, Afrodíta, Héra)
Sokolovská 138
Praha 8
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v oboru kardiologie dětí a dorostu za organizačního zajištění firmy BOS. org s.r.o.
Odborné zajištění
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. - Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí II. LF, IPVZ
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Časový harmonogram
15.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 – 19.15 Odborný program
Certifikáty o účasti
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Asistent ochrany veřejného zdraví
- Nutriční terapeut
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9