Zkušenosti s novou legislativou v praxi lékárníka, 25.09.2008, Praha

 
Úvodní slovo

Cílem semináře je seznámit lékárníky s novou legislativou, s jejím praktickým dopadem na lékárny a s novou rolí SÚKL ve vztahu k finanční kontrole.

Termín konání
25.09.2008
Místo konání
Hotel Olympik (sál Athena, Afrodíta, Héra)
Sokolovská 138
Praha 8
Pořádá
BOS. org s. r. o. Ústí nad Labem
Odborné zajištění
RNDr. Olga Hanzlíčková – vedoucí sekce dozoru Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha
Témata
- Zkušenosti s novou legislativou a její praktický dopad na lékárnu.
- Nová role SÚKL ve vztahu k lékárně (cenotvorba, cenová kontrola, farmakovigilance).
Časový harmonogram
16.30 – 17.00 hod. Registrace
17.00 – 20.00 hod. Odborný program
Certifikáty o účasti
Odborný program nefiremního charakteru je zařazen do kontinuálního vzdělávání ČLK pod evidenčním číslem KV 194/2008 a je ohodnocen 3 body.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733