XIX. Ústecký oftalmologický den, 17.10.2008, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

zaškrtněte si ve Vašem kalendáři datum 17. 10. 2008, kdy se bude konat Ústecký oftalmologický den - tentokrát zaostřen na glaukom a sítnici.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

S pozdravem

MUDr. Ivana Liehneová

Přednosta očního oddělení

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Termín konání
17.10.2008
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem
Pod záštitou
Senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického
Hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce
Koordinátor
MUDr. Ivana Liehneová - primářka očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - Krajská
zdravotní a. s.
Témata
Hlavní téma:
- glaukom
- sítnice
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733
Časový harmonogram
Předběžný časový harmonogram:
08:15 - 09:30 Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení
09:30 - 09:45 Zahájení
09:45 - 12:30 Odborný program
12:30 - 13:00 Polední přestávka - oběd
13:00 - 15:00 Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.