9. Dermatologické sympozium v Ústí nad Labem - SYMPOZIUM JE OBSAZENO, REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ NA SYMPOZIUM BYLA ZASTAVENA., 11.10.2008, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Termín konání
11.10.2008
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem

Doporučujeme parkování:
Parkovište Kožního sanatoria, Velká Hradební 13/47 – vjezd z ulice Velká Hradební u Krajské knihovny
Kryté parkovište (garážové stání), Předmostí – vjezd u čerpací stanice OMV
Pořádá
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Kožní sanatorium s. r. o. Ústí nad Labem
Pod záštitou
Senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického
Hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce
Koordinátoři
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA – předseda České dermatologické společnosti
MUDr. Dušan Buchvald, CSc. – předseda Slovenské dermatologické společnosti
Odborný garant
MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733
Časový harmonogram
08:00 - 08:30 Registrace, prohlídka výstavy firem
08:30 - 12:00 Odborný program
12:00 - 13:00 Polední přestávka - oběd
13:00 - 14:30 Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.
Seminář je určen pro lékaře a SZP v oboru dermatologie, praktické lékaře, pediatry a další specialisty.