Mezinárodní kongres medicíny pro praxi, 15.11.2008, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA, který se bude konat v sobotu 15. 11. 2008 v Hotelu Hilton. Jde o osmý z kongresů cyklu Důkazy a praxe, které pořádáme v Praze od roku 2004.

Jsme rádi, že letos přivítáme opět více francouzských přednášejících s tématy, která se týkají naší každodenní praxe. Navíc budeme moci na dálku „nahlédnout“ do ordinace francouzského lékaře. Klinické případy, které budou součástí celkem 5 sekcí, nás formou krátkého filmu přenesou do reality francouzského lékařského života. Budeme moci společně posoudit, zda je způsob anamnézy a vyšetření pacienta obdobný jako v České republice, včetně reakcí autentických francouzských pacientů na navrhovaný léčebný postup. V některých případech využijeme interaktivní přístup k zjištění názorů přítomných v sále na postup lékaře. Vše bude simultánně tlumočené, znalost francouzského jazyka tedy není nikterak podmínkou.

Program je složen z témat trvale aktuálních jako je kardiologie a diabetologie, i méně obvyklých. Pokusíme se na ně zaměřit z jiných úhlů pohledu – jak je třeba změnit přístup k pacientovi s hypertenzí, zachytíme-li nově fibrilaci síní, kdy již převést pacienta diabetika na inzulín a na který? Mezi méně obvyklé okruhy patří například stenózy karotid - mohou ovlivnit naše pacienty, někdy i operační zátěží – záklonem hlavy s následným rozvojem postoperační změny kognice? Měli bychom více vyšetřovat sonograficky karotidy? Jak postupovat při zjištění patologie? 

Thyreopathie by měly být dle názoru endokrinologů součástí screeningu těhotných – je to technicky proveditelné a jaký je názor gynekologů? Je po zjištění němé cholecystolitiázy vždy indikována cholecystektomie? Přinese pacientovi pokaždé prospěch? Jaké jsou novinky v sexuologii a gynekologii? Terapie erektilní dysfunkce v denní malé dávce je žhavou novinkou.

Aktuálnější se stále více stává i vakcinologie. Přibývá spolků rodičů, kteří si přejí sami rozhodnout, čím a kdy očkovat své děti – obávají se postvakcinačních reakcí. Co na to říká hlavní hygienik ČR?

Jaký bude přístup k očkování ve stále více otevřené Evropě, kde občané mohou svobodně cestovat a žít několik let v jiné zemi?

Kongres bude simultánně tlumočen do francouzštiny a češtiny, přednášky budou ve dvojprojekci české a anglické.

 

ČLS JEP i ostatní profesní organizace jsme požádali o přidělení kreditů jak pro lékaře, farmaceuty-lékárníky, tak i pro zdravotní sestry, které budou mít stejně jako v únoru 2008 samostatnou moderaci v přilehlém sále.

 

Věříme, že Vás program zaujme a že Vás budeme moci na kongresu přivítat.

Počet míst je omezen, prosíme o včasné přihlášení.

 

                                                                        Za organizační výbor MUDr. Richard Stejskal

Termín konání
15.11.2008
Místo konání
Hilton Prague hotel
Pobřežní 1
186 00 Praha 8
Pořádá
Společnost frankofonních lékařů ČLS JEP
IFDA
Prezident kongresu
Richard Stejskal
Vědecká koordinace
Rudolf Hoffmann
Václav Chytil
Stanislav Konštacký
Richard Stejskal
Martin Vokurka
Ludvika Záhořová
Vědecký výbor
Mercedes Abizanda, ES - Belaid Abtroun, DZ - Sandor Balogh, HU - Ljiljana Banovic-Djenic, RS - Vaclav Chytil, CZ - Thierry de Groote, BE - Marie-Christine Dubourg-Piat, MU - Gilles Errieau, FR - Jean-Joseph Ferron, FR - Elena Frolova, RU - Giuseppe Germano, IT - Paola Giovannetti,IT - Sunil Gunness, MU - Ferenc Hajnal, HU - Miroslav Hudec, SK - René Jacquemyns, BE - Angelo Juliano, CH - Lubomir Kirov, BG - Miran F Kenda, SL - Olga Kuznetsova, RU - Morten Laudal, NO - Benoit Lefrancq, FR - Olga Lesnyak, RU - Albert Levy, US - Daniela Livadiotti, IT - Sanaa Merimi, MA - Emilio Merletti, IT - Amira Mujezinovic-Jardis, PL - Oyvind Ohren, NO - Renata Papp, HU - Ladislav Pasztor, SK - Dragomir Petric, HR - Luis Pisco, PT - Jorg Pruckner, AT - Gustavo Rodriguez-Roca, ES - Milan Roex, BE - Maria Jesus Salvador, ES - Per Anton Sirnes, NO - Richard Stejskal, CZ - Jan Otto Syvertsen, NO - Madis Tiik, EE - Katerina Urbancova, CZ - Martin Vokurka, CZ - Paul Wallace, UK - Adam Windak, PL - Ludvika Zahorova, CZ - Saida Zarrouk, TN
Jednací jazyk
čeština, francouzština - simultánní tlumočení
Časový harmonogram
08.45 - 09.00 Zahájení
09.00 - 13.00 Odborný program
13.00 - 14.00 Polední přestávka - oběd, prohlídka expozice
14.00 - 17.00 Odborný program
17.00 - 18.30 Přestávka, prohlídka expozice
18.30 - 20.00 Satelitní sympozium
Certifikáty o účasti
Lékaři a lékárníci - účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Sestry a farmaceutičtí asistenti - kongres bude hodnocen 5 kreditními body dle vyhlášky č. 321/2008 Sb.