Bolest u dětí, 19.11.2008, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo
Vážení,
když má dítě horečku – změříme jí, když je obézní – zvážíme ho, když má diabetes – změříme glykémii. Bolest je většinou výjimkou. V moderní medicíně je však výchozím momentem léčby kvantifikace obtíží. Přitom co se bolesti týče, má již nitroděložně plod ve 20. týdnu předpoklady bolest vnímat. To, že novorozenci a kojenci vnímají bolest méně intenzivně je pověra. Bohužel i v dětském věku existuje skupina dětí, která prožívá chronickou bolest (např. juvenilní idiopatická arthritis). Psychosomatická bolest je rovnež reálná a „řečí svého těla“ nám dítě cosi sděluje o poruše své homeostázy (mnohdy v oblasti jiné než somatické). Dítě s bolestí vyžaduje nejen léčbu spočívající v odstranění její příčiny, ale i efektivní symptomatickou terapii.
Termín konání
19.11.2008
Místo konání
Hotel Vladimír
Masarykova 36
Ústí nad Labem
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v dětském lékařství.
Časový harmonogram
15.00–16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00–19.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.

Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodu ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733