15. Pediatrický den, 31.05.2008, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení přátelé dětského lékařství,

přijďte na další ústecký Pediatrický den. Připravili jsme pro Vás pestrý program plný novinek a zajímavých kasuistik. Budete mít příležitost diskutovat s odborníky nebo se "jen" setkat s kolegy a přáteli v odborné ï společenské části.

 

MUDr.Jaroslav Škvor, CSc.                                Marie Růžičková

Primář Dětské kliniky IPVZ                                Vrchní sestra Dětské kliniky IPVZ

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem              Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Termín konání
31.05.2008
Místo konání
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
(centrum města - místo konání shodné s minulými ročníky)

SYMPOZIUM SESTER
Národní dům, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem (centrum města)
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborné zajištění sympozia lékařů
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Odborné zajištění sympozia sester
Marie Růžičková - Dětská klinika IVPZ, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733
Časový harmonogram
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
08.00 - 9.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 13.15 Odborný program
13.15 - 14.00 Polední přestávka
14.00 - 17.20 Odborný program

SYMPOZIUM SESTER
08.00 - 9.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
09.00 - 14.40 Odborný program
Certifikáty o účasti
Lékaři – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Sestry - dle vyhlášky 423/2004 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.