NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII, 24.04.2008, Brno

 
Úvodní slovo

Vážení,

endokrinologie a diabetologie patří k oborům, jejichž význam v současnosti neustále vzrůstá. Přitom explozivně přibývají nové znalosti o etiopatogeneze a spousta dat zaměřených na diagnostiku a léčbu endokrinních chorob a diabetu. Je však zřejmé, že není v časových možnostech kliniků zaregistrovat a zpracovat tato nepřehledná kvanta informací. Řada z nich je navíc kontroverzní a neprověřená klinickou praxí. Cílem našich seminářů je podat klinicky důležité informace o nejdůležitějších tématech. V současné době jsme se zaměřili na nové poznatky v oboru diagnostiky a léčby diabetu, nemocí štítné žlázy a na stále významnější otázky mnohočetného postižení endokrinního systému (polyglanduálrní autoimunitní syndromy). Vzhledem k tomu,  že chápeme, že  v různých regionech se může aktuální význam této problematiky lišit, považujeme za důležité vystoupení informovaných odborníků k aktuální problematice v daném regionu. 

 

Předpokládáme, že přednesená sdělení budou podkladem pro plenární diskuzi a uvítáme náměty pro eventuelní další cyklus obdobných seminářů.

 

Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Termín konání
24.04.2008
Místo konání
Hotel Continental
Kounicova 6
Brno
Pořádá
ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii
Odborné zajištění
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. - Endokrinologický ústav, Praha; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, subkatedra endokrinologie
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Centrum diabetologie; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, subkatedra diabetologie
Doc. MUDr. Karel Vondra, DrSc. - Endokrinologický ústav, Praha
a další odborníci zabývající se problematikou diabetologie a endokrinologie.
Časový harmonogram
15.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 – 19.00 Odborný program
Certifikáty o účasti
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK ohodnocena 3 kredity jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733