XII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY, 14.03.2008 - 15.03.2008, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

SYMPOZIUM SESTER JE OBSAZENO - REGISTRACE SESTER JE UZAVŘENA -  NEPŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM.

 

REGISTRACE LÉKAŘŮ JE K DISPOZICI.

Termín konání
14.03.2008 - 15.03.2008
Místo konání
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 357
Hradec Králové
Pořádá
Lékařská fakulta UK Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha
Pod záštitou
Hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka
Organizační výbor
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
Doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Hana Kubů
Ludmila Pavlatová
Časový harmonogram
14. 3. 2008
08.00 - 18. 00 hodin Registrace

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI
09.00 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 14.00 hodin Polední přestávka – oběd
14.00 – 18.00 hodin Odborný program

ODBORNÝ PROGRAM SESTRY
14.30 – 17.30 hodin Odborný program

od 20.00 hodin Společenský večer

15. 3. 2008
08.00 – 12.00 hodin Registrace

ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI
09.15 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 14.00 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI: Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a e garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

SESTRY: Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.