HYPERTENZE A METABOLICKÝ SYNDROM U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH, 12.03.2008, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

hypertenze a metabolický syndrom spolu úzce souvisí. Vyskytují se velmi často. Tragické důsledky pro nemocného, jeho rodinu i společnost se obvykle projevují obvykle až v dospělosti. Počátky těchto stavů je ale často možno zjistit a také léčebně ovlivnit již u dětí a dospívajících. Péče o ně je týmová a velmi důležitou roli zde má praktický lékař pro děti a dorost.

Přijďte si poslechnout novinky a využít příležitost diskutovat s odborníky a kolegy.

                                                                                                        MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

Termín konání
12.03.2008
Místo konání
Hotel Olympik
sál Athéna, Afrodita, Héra
Sokolovská 138
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v oboru kardiologie dětí a dorostu za organizačního zajištění firmy BOS. org s.r.o.
Odborné zajištění
Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc. - 1. LF a VFN, Klinika dětského a dorostového lékařství
Prim. MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. - Dětská klinika FN Olomouc
Prim. MUDr. Štěpán Rucki, CSc. - Dětské oddělení Nemocnice Třinec
Prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
a odborníci z regionů - fakultních a velkých nemocnic zabývajících se touto problematikou.
Časový harmonogram
15.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 – 18.30 Odborný program
Certifikáty o účasti
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733