Kongres IFDA - Mezinárodní kongres medicíny pro praxi, 02.02.2008, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás pozvat na další z kongresů cyklu Důkazy & praxe.

7. pražský kongres tohoto typu již novým grafickým designem programu jasně signalizuje přerod z původních česko-francouzských setkání na kongres mezinárodní, konaný již po několikáté pod hlavičkou IFDA. Organizační výbor však vychází ze Společnosti českých frankofonních lékařů, tak je logické, že náš zájem je pozvat do Prahy především francouzské přednášející. Kongres bude simultánně tlumočen, diapozitivy promítány v češtině a angličtině.

Pro ty, kteří na našich předchozích kongresech nebyli, jen zrekapituluji jeho koncept: krátká 15 min. sdělení, ve kterých nejde o výuku, ale o předání informací o nových poznatcích s dopadem pro denní medicínskou praxi.

Letošní kongres zahrne již tradičně témata kardiologická a metabolická, dotkne se ale i problémů na kongresech méně diskutovaných, nicméně v praxi často velmi důležitých.

Komu přísluší léčba onemocnění sliznice dutiny ústní? Je stále vhodné provádět tonsilektomii při opakovaných angínách? Jak přistupovat k poruchám spánku u psychiatricky nemocných pacientů? Jaký význam má PSA jako marker onemocnění prostaty? Jaká je kvalita života pacienta, který prodělal onkologickou terapii a na co by měl jeho ošetřující lékař myslet?

Program kongresu myslí také na pediatrii: jaké jsou zvláštnosti diabetu u dětských pacientů? Proč jsou bolesti břicha u dětí zrádné a jaké mohou nastat poruchy vývoje osobnosti u dětských pacientů?

Novinky ve farmakoterapii obezity a v chirurgických přístupech k její léčbě jistě zaujmou většinu z nás, stejně jako otázka možných interakcí některých lékových skupin, jako jsou glitazony v terapii diabetu nebo antirevmatika u kardiaků.

Letošní kongres bude poprvé zaměřen také na farmaceuty a zdravotní sestry – z minulých ročníků víme, že témata se stručným a přehledným podáním zajímají i naše spolupracovnice z ordinací, farmaceuti začnou od r. 2008 mnohem častěji doporučovat pacientům konkrétní přípravky. Věříme tedy, že program zaujme i je.

Připravili jsme videopřenos do sálu ČNB, kde bude tato sekce specielně moderována a uzpůsobena tak, aby byla přínosem i pro nelékaře, včetně možné diskuze.

 

Věříme, že Vás program zaujme a že Vás budeme moci v sálech Hotelu Marriott v Praze a České národní banky (sekce farmaceutů a zdravotních sester) 2. února 2008 přivítat.

 

Kongres získal mezinárodní akreditaci a bude ohodnocen českými kredity pro lékaře, sestry

i farmaceuty.

 

                                               Za organizační výbor kongresu MUDr. Richard Stejskal

Termín konání
02.02.2008
Místo konání
Prague Marriott Hotel
V Celnici 8
Praha 1

Kongresové centrum ČNB- sekce sester a lékárníků-farmaceutů
Senovážné náměstí 30
Praha 1
Pořádá
Společnost frankofonních lékařů ČLS JEP
IFDA
Prezident kongresu
Richard Stejskal
Vědecká koordinace
Václav Chytil
Rudolf Hoffmann
Stanislav Konštacký
Richard Stejskal
Ludvika Záhořová
Martin Vokurka
Vědecký výbor
Mercedes Abizanda, ES - Belaid Abtroun, DZ - Sandor Balogh, HU - Vaclav Chytil, CZ - Thierry de Groote, BE - Marie-Christine Dubourg-Piat, MU - Gilles Errieau, FR - Jean-Joseph Ferron, FR - Elena Frolova, RU - Giuseppe Germano, IT - Paola Giovannetti, IT - Sunil Gunness, MU - Ferenc Hajnal, HU - Miroslav Hudec, SK - René Jacquemyns, BE Angelo Juliano, CZ - Lubomir Kirov, BG - Olga Kuznetsova, RU - Morten Laudal, NO - Benoit Lefrancq, FR - Olga Lesnyak, RU - Albert Levy, US - Daniela Livadiotti, IT - Emilio Merletti, IT - Amira Mujezinovic-Jardis, PL - Oyvind Ohren, NO - Renata Papp, HU - Ladislav Pasztor, SK - Luis Pisco, PT - Gustavo Rodriguez-Roca, ES - Milan Roex, BE - Maria Jesus Salvador, ES - Per Anton Sirnes, NO - Richard Stejskal, CZ - Jan Otto Syvertsen, NO - Madis Tiik, EE - Katerina Urbancova, CZ - Martin Vokurka, CZ - Paul Wallace, UK - Adam Windak, PL - Ludvika Zahorova, CZ
Jednací jazyk
čeština, francouzština, holandština - simultánní tlumočení
Časový harmonogram
08.45 - 09.00 Zahájení
09.00 - 12.00 Odborný program
12.00 - 13.45 Polední přestávka - oběd, prohlídka expozice
13.45 - 19.00 Odborný program
Certifikáty o účasti
Lékaři a lékárníci - účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Sestry a farmaceutičtí asistenti - kongres bude hodnocen 3 kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.