CHOROBNÉ STAVY S NADMĚRNOU SPAVOSTÍ, 20.11.2007, Hradec Králové

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

připravili jsme pro Vás přednášky s tématy, která považujeme za velmi aktuální, o čemž svědčí rostoucí počet publikací na toto téma ve světovém písemnictví. Ačkoliv se moderní medicína ubírá spíše cestou velmi úzkých specialiazací, zůstávají nám, klinicky zaměřeným lékařům různých oborů, základní pilíře diagnostiky stále jednoduše dostupné. Nezapomínejme proto při běžném vyšetření, že narušení rytmu spánek/bdění může být citlivým markerem tělesného nebo duševního onemocnění. Zjistíme-li konkrétní onemocnění, máme v řadě případů možnost farmakologicky cíleně zasáhnout a výrazně tak ovlivnit další život nemocného. Autoři Vám ze srdce přejí, aby těch přesných zásahů bylo ve Vaší praxi co nejvíce.

Termín konání
20.11.2007
Místo konání
Amber Hotel Černigov
Riegrovo náměstí 1494
Hradec Králové
Pořádá
BOS. org s. r. o. ve spolupráci s předními odborníky v oblasti neurologie a psychiatrie
Časový harmonogram
15.30 – 16.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.30 – 19.30 Odborný program
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733