NEJČASTĚJŠÍ KOŽNÍ CHOROBY U DĚTÍ A JEJICH OŠETŘOVÁNÍ - sympozium sester, 27.11.2007, Zlín

 
Úvodní slovo

Vážení,

dovolujeme si vás již potřetí pozvat na odborný program sympozia, který tentokrát věnujeme kožním onemocněním u dětí. Doufáme, že náš odborný program bude pro vás zajímavý a poučný.

Termín konání
27.11.2007
Místo konání
Hotel Moskva
Náměstí Práce 2512
Zlín

Pořádá
BOS. org s. r. o. ve spolupráci s odborníky v oboru dermatologie
Časový harmonogram
14.45 – 15.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
15.30 – 19.30 Odborný program
Certifikáty o účasti
Sestry - sympozia budou hodnoceny 3 kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733