MOŽNOSTI LÉČBY OBEZITY U DĚTÍ, 19.10.2007, Poděbrady

 
Úvodní slovo

Termín konání
19.10.2007
Místo konání
Kongresové a kulturní centrum na Lázeňské Kolonádě v Poděbradech
Pořádá
Léčebna Dr. L. Filipa Poděbrady
Pod záštitou
MUDr. Petra Tláskala, CSc. primáře Dětské polikliniky FN v Motole
Mgr. Lubomíra Zíty – starosty města Poděbrady
Odborné zajištění
MUDr. Ludmila Vašíčková – vedoucí lékař Léčebny Dr. L. Filipa Poděbrady
Časový harmonogram
09:00 - 10:00 Registrace, prohlídka výstavy firem
10:00 - 12:00 Odborný program
12:00 - 13:30 Polední přestávka - oběd
13:30 - 16:10 Odborný program
Certifikáty o účasti
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.