XVIII. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN, 19.10.2007, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Termín konání
19.10.2007
Místo konání
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 48
Ústí nad Labem
Pořádá
OS ČLK Ústí nad Labem
Oční oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
za organizační spolupráce
BOS. org s. r. o.
Koordinátor
MUDr. Ivana Liehneová- primářka Očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Témata
Hlavní téma
- rohovka a okolí oka
- vária
Časový harmonogram
08:15 - 09:00 Registrace, prohlídka výstavy firem, občerstvení
09:00 - 12:45 Odborný program
12:45 - 13:45 Polední přestávka - oběd
13:45 - 15:00 Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocení vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.