NALÉHAVÉ STAVY V DĚTSKÉM VĚKU, 25.04.2007, Olomouc

 
Úvodní slovo

Vážení,
s naléhavými stavy a urgentními situacemi se každý pediatr ve své praxi setkává naprosto nevyhnutelně. Tématem semináře jsou proto nová doporučení v kardiopulmonální resuscitaci u dětí, sdělení týkající se intoxikací v dětském věku, jejichž počet, zvláště u adolescentů narůstá. Předmětem semináře je dále sdělení o urgentních situacích v souvislosti s neuroinfekcemi, které jsou nejčastější příčinou úmrtí na infekční choroby v dětském věku. Průjem, hlavně vyvolaný viry, je častým pediatrickým problémem a s ním spojená dehydratace může být důvodem nutnosti intenzivní péče. Vhodným léčebným postupem je možné rozvoji tohoto závažného stavu ve většině případů předejít.

Termín konání
25.04.2007
Místo konání
Hotel Hesperia
Brněnská 385/55
Olomouc
Pořádá
OS ČLK Olomouc
ve spolupráci
s předními odborníky na intenzivní péči
Časový harmonogram
15.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 – 19.15 Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.

Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733