NALÉHAVÉ STAVY V DĚTSKÉM VĚKU - SEMINÁŘ JE OBSAZEN, nepřihlašujte se prosím, přihlášky již nepřijímáme., 28.03.2007, Praha

 
Úvodní slovo

Vážení,
s naléhavými stavy a urgentními situacemi se každý pediatr ve své praxi setkává naprosto nevyhnutelně. Tématem semináře jsou proto nová doporučení v kardiopulmonální resuscitaci u dětí, sdělení týkající se intoxikací v dětském věku, jejichž počet, zvláště u adolescentů narůstá. Předmětem semináře je dále sdělení o urgentních situacích v souvislosti s neuroinfekcemi, které jsou nejčastější příčinou úmrtí na infekční choroby v dětském věku. Průjem, hlavně vyvolaný viry, je častým pediatrickým problémem a s ním spojená dehydratace může být důvodem nutnosti intenzivní péče. Vhodným léčebným postupem je možné rozvoji tohoto závažného stavu ve většině případů předejít.

Termín konání
28.03.2007
Místo konání
Hotel Olympik - sál TRIUMF
Sokolovská 138
Praha 8
Pořádá
OS ČLK Praha 8
ve spolupráci
s předními odborníky na intenzivní péči
Časový harmonogram
15.00 – 16.00 Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 – 19.15 Odborný program
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení o počtu získaných kreditů.

Dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů ve výši 1 kreditu.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733