ÚRAZY V DĚTSKÉM VĚKU - sympozium sester. SYMPOZIUM JE OBSAZENO, nepřihlašujte se prosím, přihlášky již nepřijímáme., 03.04.2007, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážení,
již podruhé se scházíme na odborném sympoziu. Tentokrát jsme vybrali jako hlavní téma přednášek úrazy v dětském věku. Doufáme, že i toto téma pro vás bude zajímavé a poučné.

 

Sympozia jsou určena sestrám z dětských, chirurgických, ortopedických, traumatologických oddělení nemocnic a JIP, sestrám praktických lékařů pro děti a dorost.

Termín konání
03.04.2007
Místo konání
Hotel Vladimír
Masarykova 36
Ústí nad Labem
Pořádá
BOS. org s. r. o. ve spolupráci s odborníky v oboru dětské chirurgie a traumatologie
Časový harmonogram
15.00 – 15.30 Registrace, prohlídka výstavy firem
15.30 – 19.30 Odborný program
Certifikáty o účasti
Sestry - sympozia budou hodnoceny 3 kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733