PREUVES & PRATIQUES - 3. Mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA, 10.03.2007, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA , který se bude konat 10.3.2007 - po třetí v Praze, tentokrát ale v Hotelu Marriott , a je následovníkem kongresů cyklu Důkazy a praxe, které pořádáme v Praze od r.2004.

Kongres je nadále založen na filozofii krátkých 15 min sdělení, ve kterých  Vám přednášející shrne aktuální názor na problémy, které musíme často řešit v každodenní praxi našich ambulancí. Sdělení se opírají o výsledky posledních studií, které mnohdy doporučují pozměnit naše praktické zvyklosti.

Program reaguje na letošní nezvykle teplou zimu, díky které se očekává větší výskyt klíšťat a s ním spojené problémy s onemocněním Lymeskou boreliózou. Umíme správně diagnostikovat toto tak časté onemocnění? Interpretujeme správně laboratorní testy tak abychom nenechali rozvinout pozdní komplikace? O těchto otázkách bude vstupní sekce. Zaměříme se ale i na ne zcela běžné problémy z oblasti oftalmologie a neurologie. Rychlý vývoj poznatků v těchto oblastech vyžaduje pro většinu lékařů v terénní praxi aktualizaci názorů na současné trendy v diagnostice a terapii. Kde děláme chyby v diagnostice a léčbě dermatologických pacientů? Kdy je GERD nemocí s respiračními projevy?Jak přistupovat k úporné zácpě a průjmu dnes tak často hojně cestujících pacientů?
Jak správně a moderně léčit hypertenzi a komu je určena vakcína na ochranu proti rakovině děložního čípku? Co vše ovlivňuje erektilní dysfunkci? Věříme, že Vás otázky, které stimulovaly organizační výbor ke skladbě programu také zaujmou.

Na závěr kongresu jsme naplánovali novou „ diskusní „ sekci nazvanou Kulatý stůl, ke které bychom chtěli pozvat  odborníky v oblasti onkologie a paliativní medicíny a spolu s francouzskými kolegy si vyměnit názory na oblast nesmírně závažnou – Kdy končí  onkologická terapie a začíná paliativní? Pro koho je vhodný ambulantní hospic? V jakém rozsahu je hrazena paliativní péče zdravotními pojišťovnami? Kdo by měl informovat pacienta o jeho onkologické diagnóze? To jsou okruhy, které budou východiskem pro diskusi ve velmi příjemném prostředí sálu Hotelu Marriott.

Závěrem dne bude firemní sympózium firem BMS a Sanofi Aventis s francouzskými experty.

Kongres bude simultánně tlumočen do francouzštiny a češtiny, přednášky budou ve dvojprojekci české a anglické a české a francouzské.

 

Věříme, že Vás program zaujme a že Vás budeme moci na kongresu přivítat.

 

Počet míst je omezen, prosíme o včasné přihlášení.

 

Za organizační výbor
MUDr.Richard Stejskal

Termín konání
10.03.2007
Místo konání
Hotel Marriott Praha
V Celnici 7
Prague 1
Pořádá
Společnost frankofonních lékařů /AMFT Association des Médecins Francophones Tchèques
IFDA - International Family Doctor´s Association
Prezident kongresu
Richard Stejskal
Vědecká koordinace
Václav Chytil
Richard Stejskal
Martin Vokurka
Ludvika Záhořová
Vědecký výbor
Mercedes Abizanda, ES - Belaid Abtroun, DZ - Sandor Balogh, HU - Vaclav Chytil, CZ - Thierry de Groote, BE
Marie-Christine Dubourg-Piat, MU - Gilles Errieau, FR - Jean-Joseph Ferron, FR - Elena Frolova, RU
Giuseppe Germano, IT - Paola Giovannetti, IT - Sunil Gunness, MU - Ferenc Hajnal, HU - Miroslav Hudec, SK
René Jacquemyns, BE - Angelo Juliano, CZ - Lubomir Kirov, BG - Olga Kuznetsova, RU - Morten Laudal, NO
Benoit Lefrancq, FR - Olga Lesnyak, RU - Albert Levy, US - Daniela Livadiotti, IT - Emilio Merletti, IT
Amira Mujezinovic-Jardis, PL - Oyvind Ohren, NO - Renata Papp, HU - Ladislav Pasztor, SK - Luis Pisco, PT
Gustavo Rodriguez-Roca, ES - Milan Roex, BE - Maria Jesus Salvador, ES - Per Anton Sirnes, NO - Richard Stejskal, CZ
Jan Otto Syvertsen, NO - Madis Tiik, EE - Katerina Urbancova, CZ - Martin Vokurka, CZ - Paul Wallace, UK
Adam Windak, PL - Ludvika Zahorova, CZ
Jednací jazyk
čeština, francouzština - simultánní tlumočení
Časový harmonogram
08.30 - 09.30 Registrace
09.00 - 09.30 Přivítání
09.30 - 13.00 Odborný program
13.00 - 14.15 Polední přestávka - oběd
14.15 - 19.00 Odborný program
Certifikáty o účasti
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.