13. PEDIATRICKÝ DEN /Sympozium lékařů a Sympozium sester/, 20.05.2006, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

opět po roce jsme pro Vás připravili další ročník tradičního setkání pediatrů v Ústí nad Labem. Vzhledem k rostoucímu zájmu účastníků a omezené kapacitě přednáškových prostor jsme v letošním roce připravili samostatné sympozium lékařů a sympozium sester.

Program sympozií je opět zaměřen na všeobecnou pediatrii. Seznámíte se s novinkami, budete mít možnost diskutovat s odborníky a ve společenské části se setkat se svými kolegy a přáteli.

 

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.                                Marie Růžičková

Přednosta Dětské kliniky IPVZ                           Vrchní sestra Dětské kliniky IPVZ

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem               Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Termín konání
20.05.2006
Místo konání
SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
(Centrum města - místo konání shodné s minulými ročníky)

SYMPOZIUM SESTER - SYMPOZIUM SESTER JE OBSAZENO- DALŠÍ PŘIHLÁŠKY NEPŘÍJÍMÁME!!!
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
(Centrum města, vchod z Lidického náměstí naproti Divadlu)
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Pod záštitou
Hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce
Primátora města Ústí nad Labem Mgr. Petra Gandaloviče
Odborné zajištění sympozia lékařů
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Doc. MUDr. Jaroslav Homola, CSc. - Dětská klinika IPVZ, Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Odborné zajištění sympozia sester
Marie Růžičková - Dětská klinika IPVZ, Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Jednací jazyk
Čeština
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI - účastníci obdrží certifikát a kreditní body postgraduálního vzdělávání České lékařské komory.

SESTRY - účastníci obdrží certifikát a kreditní body České asociace sester.