X. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY, 17.03.2006 - 18.03.2006, Hradec Králové

 
Termín konání
17.03.2006 - 18.03.2006
Místo konání
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 357
Hradec Králové
Pořádá
Lékařská fakulta UK Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze
Pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka
Odborný garant
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. - 2. interní klinika - gastroenterologie FN Hradec Králové
Organizační výbor
Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Témata
V odborném programu budou prezentovány diagnostické a terapeutické novinky v gastroenterologii a hepatologii, kontroverzní otázky současné gastroenterologie a hepatologie, ale i témata hraniční s jinými obory. Stejně jako v uplynulých letech bude velký prostor věnován diskusi a vzájemné výměně zkušeností.
Jednací jazyk
Čeština
Časový harmonogram
17. 3. 2006
08.00 - 17. 00 Registrace
09.00 – 12.30 hodin Odborný program
12.30 – 14.00 hodin Polední přestávka – oběd
14.00 – 18.00 hodin Odborný program
od 20.00 hodin Společenský večer

18. 3. 2006
08.00 – 12.00 hodin Registrace
09.00 – 13.00 hodin Odborný program
13.00 – 14.00 hodin Oběd
Certifikáty o účasti
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.