NOVINKY V ALERGOLOGII DĚTÍ A DOROSTU, 22.11.2006, Ostrava

 
Úvodní slovo

Vážení,

alergická onemocnění patří v ordinacích praktických lékařů, v odborných ordinacích a i v lůžkových zařízeních pro děti a dorost mezi jedny z nejčastějších.

Přijďte se dozvědět novinky dětské alergologie včetně akutních stavů a vyměnit si zkušenosti s odborníky oboru.

Termín konání
22.11.2006
Místo konání
Hotel Polský dům
Poděbradova 53
Ostrava
Pořádá
BOS. org s. r. o. ve spolupráci s předními odborníky v oboru alergologie a klinické imunologie.
Časový harmonogram
15.00 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Lékaři – účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Sestry - semináře budou hodnoceny kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733