Akademie INFEKCE A HOREČKA, 09.04.2021 - 30.09.2021, on-line do 30.9.2021

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte abychom Vás přivítali na další z pravidelných Dr.Max Akademií, které jsou určené pro lékárníky, lékaře, farmaceutické asistenty a zdravotní sestry všech zdravotnických zařízení. Zároveň jako hosty vítáme pedagogy a studenty všech fakult a škol, které vzdělávání a odbornou přípravu v uvedených oborech zajišťují.

Ve spolupráci s kolegy specialisty jsme pro Vás připravili soubor 6 mikroseminářů, přičemž každý z nich obsahuje 2 odborné přednášky.

Pro přiznání kreditů/bodů odborných společností je nezbytné být registrován jako zdravotnický odborník (nikoli jako pedagog nebo student) a v závěru studia absolvovat související test. Podmínkou úspěšného absolvování je správné zodpovězení alespoň 70 % testových otázek.

Studijní materiál vzdělávacího cyklu „INFEKCE A HOREČKA - důvěrní známí, na které se netěšíme" Vám bude k dispozici do 30.9.2021.

Ještě jednou Vás vítáme a věříme, že i tato Dr.Max Akademie bude opět přínosná nejen pro Vás osobně, ale Vašim prostřednictvím následně i pro všechny Vaše pacienty.

Termín konání
09.04.2021 - 30.09.2021
Informace
Studium je rozděleno do šesti mikroseminářů, z nichž každý obsahuje dvě 45minutové přednášky.

CENA 90minutového mikrosemináře je 100 Kč.

Podrobný popis obsahu a administrativní podrobnosti včetně online přihlášky najdete na stránkách https://akademie.drmax.cz/

Podmínkou úspěšnosti je správné zodpovězení alespoň 70% otázek.

Studijní materiál vzdělávacího cyklu „Infekce a horečka“ Vám bude k dispozici do 30.9.2021.
Témata
IMUNITA, INFEKCE, VAKCÍNY – drobné boje, velká vítězství
SAMOVYŠETŘENÍ – když chceme o sobě vědět více
ANTIBIOTIKA – zázrak, který nám zevšedněl
HOREČKA – co nám tím tělo říká?
HOREČKA V DĚTSKÉM VĚKU – i zde platí, že „dítě není malý dospělý“
ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY U INFEKČNÍCH CHOROB A HOREČKY – možnosti, pozice a limity
Certifikáty o účasti
Tento webinář je zařazen do celoživotního vzdělávání lékárníků a jako takový bude registrován u České lékárnické komory – vystudováním této Akademie můžete získat 24 bodů.

Tento webinář je zařazen do celoživotního vzdělávání farmaceutických asistentů jako takový bude registrována u České komory farmaceutických asistentů.

Tento webinář je zařazen do celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – vystudování této Akademie můžete získat 12 bodů.

Tento webinář je zařazen do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako takový bude registrována u České asociace sester.
Organizační zajištění
tel: +420 475 207 082
+420 475 531 098
email: info@bos-congress.cz
www.bos-congress.cz

BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
Ústí nad Labem

IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.