XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, 30.09.2021 - 02.10.2021, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi pozvat Vás jménem organizačního výboru na XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat 30.9. – 2.10. 2021 v kongresovém centru Clarion Congress hotelu Prague. Doufáme, že nám epidemiologická situace umožní připravit pro Vás kvalitní odbornou událost s přitažlivými doprovodnými akcemi, s příležitostí k výměně zkušeností a příjemnému společenskému setkání. Témata sjezdu v přednáškách i posterech obsáhnou oftalmologii v celé své šíři a zaměří se i na nejnovější vědecké poznatky přispívající k naší každodenní praxi.

 

Těším se s Vámi na viděnou v Praze.

 

prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA

Přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Termín konání
30.09.2021 - 02.10.2021
Místo konání
Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33
Praha
Pořádá
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Prezident sjezdu
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
Přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Vědecký výbor
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
MUDr. Pavel Diblík, MBA
Bc. Hana Králová
Organizační výbor
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
MUDr. Pavel Diblík, MBA
MUDr. Pavlína Skalická, Ph.D.
MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.
Bc. Hana Králová
Bc. Alena Loukotová
Renáta Jelínková
Témata
1. Věda a výzkum v oftalmologii
2. Katarakta a refrakce
3. Glaukom
4. Sítnice
5. Rohovka
6. Uveitidy
7. Strabismus a pedooftalmologie
8. Orbita a neurooftalmologie
9. Traumatologie
10. Plastická chirurgie
11. Onkologie
12. Varia
13. Posterová sekce
Jednací jazyk
čeština, slovenština
Časový harmonogram
REGISTRACE
středa 29.09.2021 15.00 – 19.30
čtvrtek 30.09.2021 07.00 – 18.30
pátek 01.10.2021 07.30 – 18.30
sobota 02.10.2021 08.00 – 14.00


LÉKAŘSKÁ SEKCE
čtvrtek 30.09.2021 08.30 – 18.30
pátek 01.10.2021 08.00 – 18.30
sobota 02.10.2021 08.30 – 13.00

SESTERSKÁ SEKCE
pátek 01.10.2021 08.30 – 12.30

PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ
středa 29.09.2021 15.00 – 19.30
čtvrtek 30.09.2021 07.00 – 17.30
pátek 01.10.2021 07.30 – 17.30
sobota 02.10.2021 07.30 – 11.00

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
čtvrtek 30.09.2021 08.00 – 18.30
pátek 01.10.2021 08.00 – 18.30
sobota 02.10.2021 08.00 – 13.00
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.