3. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM, 04.06.2021, Praha

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako v minulých letech si Vás také letos dovolujeme jménem organizačního výboru pozvat na 3. májové spondylochirurgické symposium, které se uskuteční dne 4. 6. 2021 v Klubu Lávka v Praze. Letošní akce bude mít opět dva pořadatele: kliniku spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze a neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice v Liberci. Záštitu nad symposiem převzali: rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP, z.s. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP. 

 

Tématem našeho letošního setkání bude degenerativní onemocnění krční páteře, krční degenerativa představuje každodenní chléb všech spondylochirurgických pracovišť. Předpokládáme tak, že osvědčený model symposia, kdy pilotní přednášky předních odborníků střídají kazuistiky z většiny českých pracovišť, osloví široké spektrum páteřních chirurgů. Podobně jako v minulých letech se těšíme na interaktivní charakter setkání a plamenné diskuze. K vrcholům kulturního dění letošního roku potom bude nepochybně patřit společenský večer určený nejen Vám, ale také Vašim protějškům. Ikonické prostory klubu Lávka jsou zárukou důstojného prostředí pro naši společnost.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

 

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.

Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Termín konání
04.06.2021
Místo konání
Klub Lávka
Novotného lávka 201/1,
Staré Město, Praha 1
Pořádá
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze
Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Pod záštitou
Univerzita Karlova
1. LF UK
Česká lékařská společnost JEP
Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP
FN Motol
Odborný garant symposia
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. - Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Témata
Degenerativní onemocnění krční páteře
Časový harmonogram
07.30 – 17.00 Registrace
08.30 – 10.30 Odborný program
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 12.30 Odborný program
12.30 – 13.15 Oběd
13.15 – 15.00 Odborný program
15.00 – 15.30 Přestávka
15.30 – 17.00 Odborný program
19.30 – 01.00 Společenský večer v klubu Lávka
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.