FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM 2021, 03.09.2021 - 04.09.2021, Špindlerův Mlýn

 
Úvodní slovo

Vážení a milí kolegové,

 

negativní dopad pandemie pociťujeme každý den a v každém ohledu již mnoho měsíců. V loňském roce, kdy většina kongresů byla zrušena, se podařilo konferenci FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM uspořádat v listopadu hybridní on-line formou s velmi dobrými ohlasy.

 

Přestože současná epidemiologická situace je velmi nepříznivá a další vývoj nepředvídatelný, stále doufáme, že v druhé polovině roku 2021 se již situace alespoň částečně zklidní a bude možné FUTURUM uspořádat tradiční "kontaktní" formou.

 

Konference se uskuteční v termínu 3. - 4. 9. 2021 v Hotelu Clarion Špindlerův Mlýn.

 

Přihlášení k  pasivní účasti je stále otevřeno.

 

Děkuji Vám za pochopení a přeji mnoho zdraví a sil v této nelehké době.


prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

přednostka Oční kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Termín konání
03.09.2021 - 04.09.2021
Místo konání
Clarion Hotel Špindlerův mlýn
Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn
Pořádá
Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Odborný garant
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
přednostka Oční kliniky FN a LF UK v Hradci Králové
Časový harmonogram
PÁTEK 3. 9. 2021
09.00 – 18.00 Registrace
10.00 – 12.00 Kurz perimetrie a neurooftalmologie (Jirásková N., Kadlecová J.)
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 13.10 Zahájení – Jirásková N.
13.10 – 15.00 Odborný program
15.00 – 15.30 Občerstvení o přestávce
15.30 – 18.00 Odborný program
20.00 Společenský program, večeře

SOBOTA 4. 9. 2021
08.00 – 14.00 Registrace
09.00 – 11.00 Odborný program
11.00 – 11.30 Občerstvení o přestávce
11.30 – 13.30 Odborný program
13.30 – 14.30 Oběd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.