JARNÍ SYMPOZIUM RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, 02.06.2006 - 03.06.2006, Ústí nad Labem

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové,

po roce se znovu scházíme na již tradičním Jarním sympoziu radiologických asistentů ČR, tentokrát v Ústí nad Labem. Mile mě překvapilo velké množství přihlášených radiologických asistentů.

Děkuji všem sponzorům, kteří nám výrazně pomohli sympozium zajistit.Těším se na přednášky i na shledání s Vámi.

Petr Košťál

  vedoucí radiologický asistent Radiologického oddělení 

Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Termín konání
02.06.2006 - 03.06.2006
Místo konání
Severočeské divadlo opery a baletu
Lidické náměstí 10
Ústí nad Labem
Pořádá
Společnost radiologických asistentů České republiky
Radiologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Pod záštitou
MUDr. Pavla Sušického - senátora PČR
Ing. Jiřího Šulce - hejtmana Ústeckého kraje
Mgr. Petra Gandaloviče - primátora města Ústí nad Labem
MUDr.Tomáše Indry - ředitele Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Programový a organizační výbor
Petr Košťál - vedoucí radiologický asistent Radiologického oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
MUDr. Milouš Derner - primář Radiologického oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Tereza Suchá - sekretariát Radiologického oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Časový harmonogram
Registrace účastníků
1. června 2006 - čtvrtek
16.00 - 20.00 hodin

2. června 2006 - pátek
07.30 – 18.00 hodin