REVMATOLOGIE - NOVINKY A PRAXE, 14.12.2005, Olomouc

 
Úvodní slovo

Revmatické problémy jsou jedny z nejčastějších, se kterými se lékaři pro děti i dospělé ve svých ordinacích setkávají. Přijďte se dozvědět novinky a názory našich předních odborníků.

Termín konání
14.12.2005
Místo konání
Hotel Zámek Velká Bystřice u Olomouce
(6 km od Olomouce na tr. Lipník n. Bečvou, E 442)
Pořádá
BOS. org s. r. o.
ve spolupráci s předními odborníky v revmatologii.
Odborné zajištění
Doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
As. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
MUDr. Kateřina Jarošová
MUDr. Dana Tegzová
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Časový harmonogram
15.30 - 16.00 hodin Registrace, prohlídka výstavy firem
16.00 - 19.00 hodin Odborný program
Certifikáty o účasti
Účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů
dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082

Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733