13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice

 
Hlavní informace

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI (viz odkaz vlevo – Přihláška k aktivní účasti on-line).

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost.

Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně.

 

Vyrozumění o přijetí kurzu, přednášky, e-posteru

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu informováni nejpozději 3.4.2017 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sjezdu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem sympozia/kongresu.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTU

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

 

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- preferovaná forma (přenáška/e-poster)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

        Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

        Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

        Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace  - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*.ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich  počítačích.

Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX.

 

Fonty

Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of  Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit   špatné zobrazení stylu Vaší  prezentace.

Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

JPG formát je nejpoužívanější program pro vkládaní obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do  sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa  kompatibilní s naším softwarem. 

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec  SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-  ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc

Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).

Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sympozia/kongresu, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojít k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na sympozia/kongresu

Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály budou otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½  hodiny před začátkem Vaší sekce. Pokud máte přenášku  plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat  zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

Po skončení sympozia/kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE.

K dispozici bude časomíra.

 

E – POSTERY

E-postery budou prezentovány v elektronické formě na monitorech PC.
Elektronická verze posterů bude nahrána na virtuální knihovnu, která bude k dispozici v průběhu celého sympozia/kongresu na počítačích umístěných v prostoru kongresová centra. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé e-postery na připraveném PC.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 7.4.2017 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do e-posterové sekce.

V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.

Výroba e-posteru: Příprava e-posteru je totožná jako příprava přednášky v programu MS PowerPoint.

 

Počítačová specifikace  - Instrukce pro PowerPoint

Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*ppt) či (*.pptx), nebo uložená v PDF formátu, abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich  počítačích.

 

Obrázky

JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení  250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 
 

Videa

Do e-posterové prezentace, která je prezentována v elektronické formě na PC nevkládejte videa.